09 ianuarie 2008

Prima carte in comunicare

Premieră în domeniu, lucrarea reprezintă o incursiune în formele şi tipurile de comunicare internă în organizaţii, oferind o perspectivă de ansamblu asupra posibilităţilor de analiză şi de intervenţie. În organizaţiile moderne, comunicarea funcţională şi comunicarea strategică reprezintă variabile importante pentru creşterea eficienţei şi adaptarea la influenţele şi presiunile din exterior. În această ordine de idei, lucrarea oferă instrumente utile pentru specialiştii în comunicare şi domenii conexe, dar şi pentru managerii de orice nivel. Valoarea lucrării decurge atât din tratarea unor subiecte noi şi incitante precum construirea identităţii organizaţionale şi managementul performanţei prin comunicare, cât şi din adaptarea teoriilor şi modelelor de analiză la contextul social şi caracteristicile organizaţiilor româneşti. Apariţie binevenită în peisajul editorial, cartea Dianei Maria Cismaru aduce noi deschideri pentru domeniul comunicării aplicate.


Diana-Maria Cismaru este lector universitar la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul SNSPA şi coordonator executiv al masteratului de Comunicare şi Relaţii Publice. Doctor în sociologia comunicării la Universitatea Bucureşti, a publicat articole şi lucrări în domeniile: comunicare organizaţională, relaţii publice, comunicare în spaţiul public. În mediul academic, Diana-Maria Cismaru promovează o perspectivă aplicată, adaptând teoriile şi metodele de cercetare pentru a oferi viitorilor specialişti în comunicare o abordare corectă din punctul de vedere al ştiinţelor sociale, însă accesibilă şi adaptabilă la restricţiile existente în activitatea comunicatorului modern.

Niciun comentariu: